Horn academy.

 

 

Een nieuwe opleiding op het gebied van blaas muziek, gestart in september 2008.

Waarom een nieuwe opleiding, want er zijn toch al voldoende muziekscholen etc.

Dat klopt, maar wij willen ons op een andere manier presenteren d.m.v. workshops , cursussen, en master- classes, waaraan grotere groepen blazers aan kunnen deel nemen.

Wij zijn reeds in december gestart met een improvisatie cursus voor beginners.

Deze cursus heeft een duur van 10 maanden 2 uur per maand. In deze vorm willen we een aantal cursussen organiseren. Via deze website en andere informatie bronnen zullen we de blaas wereld op de hoogte houden van de ontwikkelingen en projecten van ons instituut.   

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals in het kort gezegd op de  home pagina, is de horn academy een instituut voor blaas instrumenten.

Niet voor alle blaas instrumenten. Ons instituut is gespecialiseerd in trompet, saxofoon, trombone, euphonium. Voor de laatste twee instrumenten worden ook individuele lessen gegeven, maar uiteraard workshops, en masterclasses, zowel op klassiek gebied, als op lichte muziek. Voor de instrumenten trompet, en saxofoon worden alleen workshops en masterclasses gegeven. Ook worden er ensemble lessen gegeven, voor euphonium, trompet, trombone, saxofoon.

Deze ensembles worden naar keuze gegeven zowel op klassieke als op lichte muziek.

Op het gebied van de lichte muziek, worden nog een drietal workshops gegeven n.l.; Big band, blazers secties en improvisatie workshops. Bovendien zoals ook in de vocalshop worden er workshops georganiseerd voor presentatie en performance. Want dit onderdeel wordt nogal eens verwaarloost of vergeten maar is erg belangrijk. Al deze lessen, workshops, en masterclasses staan onder leiding van bekwame, gespecialiseerde, en gerenommeerde docenten.  Een aantal malen per jaar worden er masterclasses en workshops georganiseerd met docenten met een internationale naam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de eerste plaats geeft ons instituut basis lessen, workshops, etc. In deze lessen wordt veel aandacht besteed aan houding, ademhaling, embouchure, technische vaardigheden, warming ups etc. Alle boven genoemde cursussen zijn er voor beginners & gevorderden.

Een van onze specialismen is lichte muziek. Wij hebben geconstateerd, dat  in deze tijd de behoefte van o.a

de jeugd om in de blaas muziek pop en jazz te spelen steeds groter aan het worden is. Deze muziek genres behoren alle twee tot de lichte muziek. De horn academy wil voorzien in deze behoefte, om deze manieren

van musiceren te bevorderen en te doceren. De behoefte om lichte muziek te spelen zie je al ontstaan in de HAFABRA wereld, kijk maar eens naar alle z.g. proms concerten die er her en der worden gegeven.  

Ons instituut wil er aan bijdragen d.m.v workshops hoe deze manier van  musiceren is ontstaan en met welke opvatting deze muziek uitgevoerd dient te worden.  Het is beslist niet zo dat wanneer men een klassieke opleiding heeft genoten, het spelen van lichte muziek een van zelf sprekend iets is. We willen er tevens met klem op wijzen dat de traditionele manier van musiceren (klassiek), beslist niet hier onder zal lijden, wat van oudsher een mis opvatting is. Traditionele muziek  moeten we kosten wat kost ook blijven bevorderen, en doceren. Maar het is mogelijk om deze stijlen van musiceren goed te combineren zonder dat de andere

manier van spelen te kort wordt gedaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een groot voorbeeld op dit moment zijn de diversen solisten op internationaal niveau, zoals Wynton Marsalis,

en Joseph Alessi die zowel klassiek als het spelen van jazz goed kunnen combineren.  Een ander voorbeeld is het ensemble Mnozil Brass, die beide manieren van musiceren op alle podia ten gehore brengen.  

U kunt zich bij ons aanmelden voor de diversen opleidingen. Gezien het feit dat we nog in de opstart

fase zitten zijn we  nog niet met alle opleidingen gestart.  Zie hieronder het  cursus aanbod wat op dit

Moment werkzaam is, en waaruit u een keuze kunt maken. Indien u zich aan heeft aangemeld of

uitgebreidere informatie wilt, zullen wij u zo spoedig mogelijk alle informatie toesturen betreffende

de opleiding en de tarieven.

Aanmelden of vraag voor uitgebreidere informatie kunt u via de home pagina (contact tab).

 

Individuele lessen Trombone Klassiek of lichte muziek

Individuele lessen Euphonium Klassiek

Euphonium Ensemble Klassiek & lichte muziek

Trombone Ensemble Klassiek en lichte muziek

Improvisatie cursus voor beginners